LEJEBETINGELSER

 1. Det der ønskes lejet skal være bestilt i forvejen og lejekontrakt modtaget fra vores udlejer.
  1. Accept af kontrakt skal ske senest 14 dage fra kontraktdatering og sker ved svar som anført på kontrakt.
  2. Der skal ved hver enkelt booking opgives en ansvarlig kontaktperson der er tilstede under opholdet. Denne skal kunne kontaktes før, under og efter opholdet. Nødvendige oplysninger er navn, mobilnummer og mailadresse. Om fornødent kan disse oplysninger fremsendes indtil 5 uger før lejemålets ikrafttræden.
 2. Leje af hytten:
  1. Ved leje af hytten som består af 3 aktivitetslokaler samt øvrige soverum, køkken, toiletter og gangarealer, opkræves et samlet beløb for den bookede periode. I kontrakten er anført i hvilket tidsrum det enkelte ophold er gældende. Prisen er gældende fra kontraktens accept med forbehold for evt. tillæg for manglende rengøring, ituslået porcelæn og lignende.
  2. Der må i hytten KUN overnatte max. 60 personer.
 3. Leje af lejrpladser:
  1. Deltager der flere end der kan overnatte i hytten skal disse overnatte på lejrpladserneog der skal lejes lejrplads til dem samtidig med kontraktens indgåelse.
  2. Der kan lejes lejrpladser selv om hytten er udlejet til andre.
  3. Der må ikke overnattes andre steder i terrænet uden forudgående aftale med udlejer.
  4. Personer der overnatter på lejrpladserne afregnes pr. person til lejrpladspris.
  5. Ved booking opgives forventet deltagerantal. Endeligt antal opgives via mail efter lejemålet hvorefter slutafregning fremsendes.
  6. Ønskes reservation af lejrpladser udover den størrelse der passer til deltagerantallet udlejes ledige lejrpladser til et minimumsbeløb pr. døgn.
 4. Priser:
  1. Prisen er de på hjemmesiden anførte priser. Priserne reguleres løbende i forhold til prisudvikling m.m.
  1. Der indbetales depositum senest 14 dage efter modtagelse af kontrakt. Er depositum ikke betalt senest denne dato slettes reservationen.
 1. Kontraktens restbeløb indbetales senest 30 dage før ankomst.
 2. Endelig afregning foretages efter afrejse og indbefatter beregning af deltagerantal på lejrpladser samt evt. rengøring og erstatninger. Afregning sker ved fremsendelse af slutafregning (en endelig og samlet faktura). Depositum modregnes i denne afregning.
 3. Indbetaling sker til Hylkedams konto i Danske Bank, reg.nr. 0928 kontonummer 04958 294129.
 4. Vore priser er ikke belagt med moms, da Det Danske Spejderkorps er momsfritaget.
 1. Andre betingelser:
  1. Benyttede depoter, hytte, toiletter, lejrpladser m.v. skal rengøres INDEN afrejse. Er rengøringen ikke udført tilfredsstillende forbeholder vi os ret til at opkræve betaling for den nødvendige rengøring.
   1. Der kan bestilles delvis slutrengøring. Der skal være tid indenfor lejeperioden til dette. Sædvanligvis ca. 2 ½ time.
  2. ”Vejledning ved ophold på Hylkedam” giver anvisninger der er gældende for alle brugere af Hylkedam. Vejledningen er opslået i hytten samt på hjemmesiden under pkt. ”Hvordan gør man.…”
  3. Der kan på ejendommen være andre lejere. Disse har særskilt ret til anvendelse af det på deres kontrakt anførte. Øvrige arealer kan frit benyttes til aktiviteter (ikke telt- eller lejrslagning), men altid efter aftale med andre lejere.
   1. Ved reservation af lejrpladser til aktiviteter betales jf. Hylkedams prisliste.
   2. Ønskes hele Hylkedam reserveret, skal der laves særskilt aftale med udlejer.
  4. Afbestilling:
   1. Skal foretages hurtigst muligt. Da det er sværere for os at leje ud i sidste øjeblik.
    1. Ved afbestilling indtil 20 uger før ankomst betales depositum retur.
    2. Ved afbestilling senere end 12 uger før ankomst betales 50% af kontraktens lejebeløb.
    3. Ved afbestilling senere end 6 uger før ankomst betales 100% af kontraktens beløb.

 rev. 24. maj 2018