LEJEBETINGELSER

revideret 7. juni 2018.

 1. Lejemålet skal være bestilt/booket i forvejen. Lejekontrakten skal være modtaget fra Hylkedams udlejer.

  1. Accept af lejekontrakt skal ske senest 14 dage fra kontraktdatering. På lejekontrakten står hvordan du svarer.

  2. Der skal ved hver enkelt booking opgives en ansvarlig kontaktperson, der er tilstede under opholdet. Kontaktpersonen skal kunne kontaktes før, under og efter opholdet. Nødvendige oplysninger er navn, mobilnummer og mailadresse. Om fornødent kan disse oplysninger fremsendes senere og senest 5 uger før lejemålet træder i kraft.

 2. Leje af hytten:

  1. Ved leje af hytten opkræves et samlet beløb for den bookede periode. Hytten består af 3 aktivitetslokaler samt øvrige soverum, køkken, toiletter og gangarealer. I kontrakten er anført hvornår lejemålet er gældende. Prisen er gældende fra kontraktens accept med forbehold for evt. tillæg for manglende rengøring, ituslået porcelæn og lignende.

  2. 60 personer må overnatte i hytten.

 3. Leje af lejrpladser:

  1. Deltager der flere, end der kan overnatte i hytten, skal disse overnatte på lejrpladserne.Du skal leje lejrplads til de resterende samtidig med kontraktens indgåelse.

  2. Ledige lejrpladser kan udlejes til andre, selv om hytten er udlejet.

  3. Der må ikke overnattes andre steder i terrænet uden forudgående aftale med udlejer.

  4. Overnatter man på lejrpladserne, bliver det afregnet pr. person til lejrpladspris.

  5. Ved booking opgiver du forventet deltagerantal. Endeligt antal opgiver du via mail efter lejemålet, hvorefter vi sender din slutafregning.

  6. Ønsker du at reservere lejrpladser udover den størrelse, der passer til deltagerantallet, kan du leje ledige lejrpladser til et minimumsbeløb pr. døgn.

 4. Priser:

  1. Prisen er de på hjemmesiden anførte priser. Priserne reguleres løbende i forhold til prisudvikling m.m.

  2. Depositummet indbetaler du senest 14 dage efter modtagelse af kontrakt. Er depositummet ikke betalt senest denne dato, slettes reservationen.

  3. Du skal indbetale kontraktens restbeløb (beløb minus depositum) senest 30 dage før ankomst.

  4. Endelig afregning foretages efter afrejse. Den endelige afregning indbefatter beregning af deltagerantal på lejrpladser samt evt. rengøring og erstatninger. Afregning sker ved fremsendelse af slutafregning (en endelig og samlet faktura).

  5. Indbetaling sker til Hylkedams konto i Danske Bank, reg.nr. 0928 kontonummer 04958 294129.

  6. Vores priser er ikke belagt med moms, da Det Danske Spejderkorps er momsfritaget.

 5. Andre betingelser:

  1. Forventer du at bruge ekstraordinært meget strøm, skal du aftale dette med Hylkedams udlejer i forbindelse med bestillingen. I sådan et tilfælde afregner vi forbruget efter nærmere aftale.

  2. Benyttede depoter, hytte, toiletter, lejrpladser m.v. skal rengøres INDEN afrejse. Er rengøringen ikke udført tilfredsstillende, forbeholder vi os ret til at opkræve betaling for den nødvendige rengøring.

   1. Du kan bestille delvis slutrengøring. Der skal være tid indenfor lejeperioden til delvis slutrengøring. Sædvanligvis ca. 2 ½ time. Bemærk at du selv står for resten af rengøringen.

  3. ”Vejledning ved ophold på Hylkedam” giver anvisninger, der er gældende for alle brugere af Hylkedam. Vejledningen er opslået i hytten samt på hjemmesiden under punktet ”Hvordan gør man…”

  4. Der kan på ejendommen være andre lejere. De andre lejere har særskilt ret til anvendelse af det, der står på deres lejekontrakt. Øvrige arealer kan frit benyttes til aktiviteter, men altid efter aftale med andre lejere. Øvrige arealer må ikke bruges til telt- og lejrslagning.

   1. Ved reservation af lejrpladser til aktiviteter betales jf. Hylkedams prisliste.

   2. Ønsker du hele Hylkedam reserveret, skal du lave en særskilt aftale med vores udlejer.

  5. Afbestilling:

   1. Skal foretages hurtigst muligt. Det er nemlig sværere for os at leje ud i sidste øjeblik.

    1. Ved afbestilling indtil 20 uger før ankomst betales depositum retur.

    2. Ved afbestilling mellem 19 uger og 13 uger før ankomst betales depositum ikke retur.

    3. Ved afbestilling mellem 12 uger og 7 uger før ankomst betales 50% af kontraktens lejebeløb.

    4. Ved afbestilling mindre end 7 uger før ankomst betales 100% af kontraktens beløb.