VEJLEDNING UNDER OPHOLD PÅ HYLKEDAM

AFBESTILLING
Se venligst vores lejebetingelser.

AFFALD
Du må ikke nedgrave affald. Kan du ikke brænde affaldet, kommer du det i en affaldssæk, som du
anbringer i containeren for enden af toiletbygningen ved hytten.

AFREJSE
Inden afrejse skal du gå hytten/pladsen efter, så der ikke ligger noget, som ikke hører til på
Hylkedam eller i naturen. Sørg for at alt er rent og ryddeligt. Se tjekliste for afrejse.

AKTIVITETER
Da der kan være flere lejere på Hylkedam samtidig, skal du være forberedt på at samarbejde med
disse om dine aktiviteter.
Man har råderet over den lejrplads man har lejet ligesom lejere af hytten har fortrinsret til aktiviteter
på ”Gilwellmarken” og i umiddelbar nærhed af hytten.
Alle kan anvende ledige områder til aktiviteter efter aftale med de øvrige lejere.
Hylkedamudvalget kan være tilstede for at lave vedligeholdelse m.m.

ALARMERING
Der er nødtelefon i hytten i depotet ved køkkenet samt i kælderen ved el-tavlerne. Der må kun
ringes til 112.

BESTILLING/BOOKING
Du kan bestille hytte og lejrpladser ved at kontakte vores udlejer. Helst som en forespørgsel fra
vores hjemmeside. Eventuelt pr. telefon.

BRANDSIKKERHED I HYTTEN
Røgalarmer er konstant tilsluttet med batteri. Alarmerne SKAL altid være tændt og må IKKE tages
ned eller afbrydes.
Har brandalarmen været nedtaget under en evt. brand, vil du som lejer kunne blive pålagt at
udrede erstatning.
Se også under ”bål”.

BRANDSLUKNINGSMATERIALE
Du kan låne brandmateriel ved større lejre eller i særlig varme somre. Det får du udleveret af hyttevagten, og skal anbringes efter hans/hendes anvisning.
Planlægger du en større lejr (mere end 150 deltagere) skal du kontakte Hylkedamudvalget for at få godkendt en lovpligtig brandsikringsplan for lejren. Dette er lovpligtigt og har indflydelse på evt. forsikring ved uheld.

BRUGSANVISNINGER
Er anbragt i holderen i køkkenet. Her finder du brugsanvisninger på de fleste køkkenapparater.

BRÆNDE
Brænde henter du på brændepladsen på Prærien og ellers må du gerne samle nedfaldne grene og udgåede træer i underskoven. Brug gyvel til optænding.
For at blive anvendeligt til at fyre med, skal der saves og/eller flækkes. Det kræver lidt arbejde, og for at bearbejde det skal du selv medbringe det nødvendige værktøj.
Har du ekstraordinære behov for brænde, så kan vi også skaffe det. Bare du henvender dig i god tid.
Brænde der ikke er brugt anbringes på brændepladsen inden afrejse.
BEMÆRK: Kun lejere af hytten må anvende brændet i brændeskuret.

BUSKØRSEL
Du kan ikke forvente at busser kan/vil køre længere end til landevejen.
Vi anbefaler at du anvender en vigeplads, som ligger på landevejen ca. 100 m nærmere Gelsted, til af- og pålæsning.
Andre biler: Se under kørsel.

BÅL
BÅLTÆNDING VED HYTTEN
Du må ikke grave bålpladser eller tænde bål ved hytten. Du må derimod gerne benytte den faste bålplads der er etableret bag flagstangen.
BÅLTÆNDING PÅ LEJRPLADSERNE
På lejrpladserne må du grave din egen bålplads i forbindelse med lejren. Bålpladsen skal være så stor, at ilden ikke har mulighed for at brede sig ud i græsset. Bålpladsen skal være kantet med træ for at forhindre ilden i at sprede sig. Benyt de faste bålpladser til lejrbål.
Du skal tildække alle de bålpladser, som du selv har gravet. Når du sløjfer bålpladsen, skal du vande bålpladsen grundigt, inden du kommer græstørvene i igen. Græstørvene skal ligge ca. 5 cm højere end jordhøjde, da der ellers bliver hul, hvor bålpladsen har været, når græstørvene er sunket sammen.

FLAG
Flag til flagstangen ved hytten er placeret i skabet i grupperummet.
Du må benytte flagstængerne på lejrpladserne. Flag til disse er anbragt i depotrummet i Blå Månes Dal. Flagene ligger i kasser mærket det område hvor flaget passer til flagstangen.
HUSK at lægge flagene tilbage hvor du tog dem ved afrejse.

FLASKER
Har du flasker der skal smides ud skal de anbringes i flaskecontaineren for enden af toiletbygningen ved hytten.

FÆRDSEL I FAURSKOV (udenfor Hylkedams område)
Skal du have aktiviteter i skoven, skal du hente tilladelse hos Faurskov Skovbrug mindst 3 uger før opholdet. Tlf. 64 49 19 18

HYTTEVAGT
Har du behov for yderligere hjælp end her beskrevet kan du kontakte vores hyttevagt på telefon: 23 29 76 44.
Det er Hylkedam-udvalgets medlemmer der på skift fører tilsyn med hyttens og områdets tilstand. Vi efterser det lejede efter hvert lejemål.

GLEMTE SAGER
Har du eller dine deltagere glemt eller tabt ting på Hylkedam bedes du henvende dig til vores vagt. Vi gemmer hvad vi finder i ca. 3 måneder hvorefter vi kasserer tingene.

INDKØB
En stor del af de handlende i Gelsted vil meget gerne være dig behjælpelig og kører gerne ud til Hylkedam med varer. Ring og aftal det med dem inden du ankommer. Brugsen har selv nøgle til hytten og kan derfor levere inden din ankomst.

INTERNET
Der er internet i hytten. Stik til internet findes under bordet i grupperummet og under vinduet i samlingsstuen ved skindet fra ”Dronningens Turnering”.
Der forefindes kabler til internetforbindelsen i skabet i Grupperummet. Såfremt du har brug for lange afstande til din opkobling skal du selv medbringe kabel.
Kode til trådløs opkobling findes på tavlen i køkkenet.

INVENTAR
Alt service og inventar skal anbringes på dets plads ligesom alle borde og stole skal være sat på plads inden du rejser.
Oversigt over borde og stoles placering hænger ved servicevognen ligesom servicets placering er anført på hylderne i køkkenet og på servicevognen.
Du må IKKE tage hyttens inventar med udenfor.
Kommer I til at ødelægge service eller inventar bedes I venligst give os besked hurtigst muligt. Ring til hyttevagten, så vi kan udbedre skaden/købe nyt, inden den næste lejer ankommer.

KØKKENMASKINER
I køkkenet findes følgende køkkenmaskiner:
Røremaskine (5 l)
Stor kaffemaskine (2 x 5 l) filter ligger over maskinen
El-pålægsmaskine
Stor opvaskemaskine, inkl. afspænding og sæbe
Gaskomfur med 4 blus
Stor industri-el-ovn med tilhørende Gastroplader
Stort køleskab
Fryser placeret i kælderen
Brugsanvisninger til køkkenapparater er anbragt i holderen i køkkenet.
Ved afrejse optælles service og køkkengrej og placeres som anført på hylder m.m.

KØRSEL
Når I ankommer, må I gerne køre udrustning og materialer til hytten eller lejrpladsen.
For IKKE at forhindre adgangsforholdene ved brand er det vigtigt at du IKKE parkerer bilen i området mellem husene og ved hytten samt foran bommen på parkeringspladsen.

KØJERUM
Madrasserne må ikke flyttes fra køjerne. Ekstra madrasser til brug på gulvet ligger i samlingsstuen og skal lægges tilbage efter brug. Du må ikke tage madrasserne med udenfor!

LEG, BOLDSPIL M.M.
Du må lege, spille bold, klatre i træer og alt muligt andet du kan finde på i naturen, dog vil vi meget gerne have at du tager hensyn til både de højryggede agre (som er fredede) men også naturen generelt.

LEJRSLAGNING VED HYTTEN
Du må ikke grave eller slå lejr ved hytten. Der må kun laves lejre på vores lejrpladser.

MEDBRING SELV
Du skal selv medbringe: toiletpapir, køkkenruller, karklude, viskestykker, håndklæder, sæbe, tændstikker, salt, peber, stanniol o. lign. (der er som regel lidt af hvert i hytten når i ankommer. Husk at det også skal være der når i rejser igen).
Husk også værktøj som økse og sav hvis du forventer at skulle tænde bål eller fyre i pejsen.
Alle der skal overnatte i hytten skal medbringe et lagen til beskyttelse af madrasserne.

NØGLE
Du får tilsendt en kode til vores vej-bom og nøgleboks via mail ca. 8 dage før din ankomst. Nøgleboksen er anbragt under halvtaget på den store toiletbygning. Du skal låse nøglen inde i det korrekte rum igen ved afrejse samt lægge tjekliste med evt. bemærkninger i postkassen lige ved siden af.

OPVASK
Al opvask og rengøring af kogegrej skal udelukkende foregå i køkkenet eller på lejrpladsen og IKKE ved vandhanerne eller i toiletbygningerne.

RAFTER
Skal du lave andet lejrarbejde END DET MEST SIMPLE, skal du selv sørge for rafter eller betale rafteleje efter aftale.
Rafter er på raftepladsen på Prærien hvor de også skal afleveres inden i forlader området igen.
Da det er svært at skaffe nok rafter, henstiller vi til alle, at I ikke saver mere i rafterne end højst nødvendigt.
Under lejre hvor der forventes at blive anvendt rafter til større eller flere lejrarbejder, pionerarbejder m.m. skal der laves særlig aftale da der kan være flere lejere på grunden samtidig og derfor mulighed for at alt raftemateriale er i brug. Rafter til særligt brug betales af lejeren.

RENGØRING
Inden udløbet af dit lejemål/afrejse skal du være færdig med at gøre rent efter dig. Der er rengøringsmidler i rengøringsrummet i hytten samt i toiletbygningerne.
Du skal beregne MINIMUM 2 TIMER til rengøring. Se særskilt rengøringsinstruks. Brug ”Tjekliste for afrejse” så alt bliver gjort. Er rengøringen ikke tilfredsstillende udført, forbeholder vi os ret til at opkræve betaling for den nødvendige rengøring.
Der er mulighed for at betale for slutrengøring. Hvis du vælger dette fragår der 2 timer af din reserverede tid.

TELEFON
Der er telefon i depotrummet ved køkkenet. Telefonnummeret i hytten er: 64 49 14 23. Telefonen må kun benyttes til alarmopkald til 112.

TELTE
Husk at der ifølge brandvedtægten SKAL være mindst 3 meter mellem hvert telt.

TOBAKSRYGNING
TOBAKSRYGNING ER STRENGT FORBUDT alle andre steder end udendørs ved de opstillede askebægre ved hytten, eller ved bålpladser på egen lejrplads eller faste bålpladser. Overtrædelse vil medføre bortvisning.

TOILET
HYTTEN
Lejer du hytten, kan du bruge toiletterne i hytten, eller toiletbygningen ved hytten.
LEJRPLADSER
Lejer du lejrpladser skal du bruge toiletbygningen ved Blå Månes Dal.
Du kan få en særlig aftale, om at bruge toiletbygningen ved hytten, hvis der er mange lejere på pladsen.

TRANSPORT
Skal i transporteres til seværdigheder, toget eller lignende, anbefaler vi at I kontakter et busselskab.

UDENDØRS BORDE
Borde med faste bænke skal være placeret på fliserne, på terrassen ved afrejse.

UHELD
Kommer I til at ødelægge service eller inventar, vil vi gerne have besked hurtigst muligt. Ring til hyttevagten på vagttelefonen, så vi kan udbedre skaden eller købe nyt, inden den næste lejer ankommer.

VARME
Radiatorerne må ikke tildækkes, hverken af våde sokker eller andet.
Varmen i rummene styres fra betjeningspanelerne, der er anbragt på væggene i gangene eller i samlings- og pejsestue. Disse skal stå på det maksimum du vil have i hvert område.
Termostaterne på radiatorerne regulerer varmen i det enkelte rum men skal stilles på 3 ved afrejse for at sikre vores fjernstyring.
Husk at kontrollere dette!


VASKEMASKINE
Der er vaskemaskine i rengøringsrummet. Medbring selv vaskemidler hertil