LEJEBETINGELSER - Hylkedam

 1. Lejeaftale:
  1. Der skal ved alle lejemål være indgået en lejeaftale. Lejeaftalen skal være på skrift og underskrevet af både lejer og udlejer.
  2. Accept af lejekontrakt og betaling af depositum skal ske senest 14 dage fra kontraktdato, ellers bortfalder lejemålet.
  3. Der skal ved hver enkelt booking opgives en ansvarlig kontaktperson, der er fyldt 18 år og som er til stede under opholdet. Kontaktpersonen skal kunne kontaktes før, under og efter opholdet. De nødvendige oplysninger er navn, mobilnummer og mailadresse. Om nødvendigt kan disse oplysninger fremsendes indtil en uge før lejemålet træder i kraft.
  4. Booking af hytten og lejrpladser kan foretages 16 måneder før lejemålets startdato. Ønskes benyttelsen af Hylkedam gentaget flere på hinanden følgende år kan booking foretages 25 måneder før andet lejemåls startdato.
  5. For DDS og DDS-grupper kan booking foretages 24 måneder før lejemålets startdato.
  6. Depositum dækker for evt. manglende oprydning/rengøring, samt mangler og skader. Opgørelse af depositum fremsendes ca. 4 uger efter lejemålets afslutning

 

 1. Leje af hytten:
  1. I kontrakten angives datoer og tidspunkter for lejemålet start og slut. Er der bestilt rengøring, skal hytten forlades min. 3 timer før sluttidspunktet, så rengøringen kan foretages, inden næste lejemål starter.
  2. Hytterne består af følgende: Hytten, Toiletbygning, lejrpladstoiletter og depotrum.
  3. Der må maksimalt overnatte 66 personer i hytterne.
  4. Deltager der flere, end der kan overnatte i hytten, skal disse overnatte på lejrpladserne.
  5. Du skal leje lejrplads til de resterende samtidig med leje af hytten.

 

 1. Leje af lejrpladser:
  1. Ledige lejrpladser – med adgang til lille toiletbygning – kan udlejes til andre, selv om hytten er udlejet.
  2. Der må ikke overnattes andre steder end på de markerede lejrpladser. Ønsker man at overnatte uden for disse lejrpladser, kan dette ske efter forudgående aftale med udlejer.
  3. Ved booking opgiver du det forventet deltagerantal. Endeligt deltagerantal skal opgives på velkomstbrevet, som efterlades i hyttens postkasse ved lejemålets ophør. Herefter vi sender din slutafregning.
  4. Ønsker du at reservere lejrpladser udover den størrelse, der passer til deltagerantallet, kan du leje ledige lejrpladser.
  5. Ekstra lejrpladser afregnes til et minimumsbeløb pr. person pr. døgn.

 

 1. Priser:
  1. Prisen er de på hjemmesiden anførte. Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar i forhold til prisudvikling m.m.
  2. Du skal indbetale kontraktens depositum, senest 14 dage fra kontraktdato. Restbeløb skal indbetales senest 30 dage før lejemålets begyndelse.
  3. Slutrengøring kan bestilles ved booking af hytten – eller efterfølgende.
  4. Slutafregning foretages efter afrejse, og indbefatter beregning af deltagerantal på lejrpladser samt evt. rengøring og erstatninger. Afregning sker ved fremsendelse af en endelig og samlet faktura, hvor depositum vil blive anvendt til evt. modregning for ikke indregnede lejrpladsdeltagere, ødelagt materiel, ituslået service og evt. udbedringer ved utilstrækkelig oprydning og rengøring ift. aftalen.
  5. Indbetaling sker til Skovbrynets konto i Danske Bank, reg.nr. 0928 kontonummer 4958 294 129
  6. Udbetaling af depositum sker til den konto, I har opgivet ved booking af hytte/lejrplads.
  7. Vores priser er ikke belagt med moms, da Det Danske Spejderkorps er momsfritaget.

 

 1. Afbestilling:

Bedes foretaget så tidligt som muligt, så muligheden for genudlejning er maksimal. Et økonomisk tab vil således indirekte få indflydelse på Det Danske Spejderkorps ungdomsarbejde, da dette understøttes af udlejningen af korpsets ejendomme.

 1. Ved afbestilling indtil 20 uger før ankomst betales depositum retur.
 2. Ved afbestilling mellem 19 uger og 13 uger før ankomst betales depositum ikke retur.
 3. Ved afbestilling mellem 12 uger og 7 uger før ankomst betales 50% af kontraktens lejebeløb.
 4. Ved afbestilling mindre end 7 uger før ankomst betales 100% af kontraktens beløb.

 

 1. Andre betingelser:
  1. Forventer du at bruge ekstraordinært meget strøm, skal du aftale dette med Skovbrynets udlejer i forbindelse med bestillingen. I sådanne tilfælde afregnes forbruget efter nærmere aftale.
  2. Med mindre aftale om betalt slutrengøring er indgået, skal benyttede faciliteter, hytte samt toiletter rengøres INDEN afrejse. Er rengøringen ikke udført tilfredsstillende, forbeholder vi os ret til at opkræve betaling for den nødvendige rengøring.
  3. ”Vejledning ved ophold på Skovbrynet” giver anvisninger, der er gældende for alle brugere af Skovbrynet. Vejledningen er opslået i hytten samt på hjemmesiden under punktet ”Praktisk information”
  4. Der kan på ejendommen være andre lejere. De andre lejere har særskilt ret til anvendelse af det, der står på deres lejekontrakt. Øvrige arealer kan frit benyttes til aktiviteter, men altid efter aftale med andre lejere.
  5. Ønsker du hele Skovbrynet reserveret, skal du lave en særskilt aftale med udlejer.

 

 1. Beregning af lejrplads leje:

Der betales altid for minimum pladsleje

Lejrplads pr. person

søn

man

tirs

ons

tors

fre

lør 4)

fre-søn 5)

man-fre 6)

Med overnatning 8)

35

35

35

35

35

50

75

120

120

Uden overnatning

10

10

10

10

10

10

15

50

40

 

                 

Pladsleje

søn

man

tirs

ons

tors

fre

lør 4)

fre-søn 5)

man-fre 6)

Uden hytten

600

600

600

600

600

800

1.000

1.500

1.800

I forbindelse med hytten

300

300

300

300

300

400

500

750

900

 

PÅ Hylkedam inkluderer lejen adgang til rafter, brænde og toilet.

Hytten plus lejrpladsen for 10 personer = 1200 minimum pladsgebyr = 750 kr. Pris er således 1200 kr.

Lejrpladsen uden hytten med 10 personer en weekend = 1500 kr., idet minimum pladsgebyr er 1500 kr,

Lejrpladsen uden hytten for en weekend med 50 personer = 6000 kr. idet hver person koster 120 kr.

 1. Depositum og rengøring:

Der skal altid betales depositum:

Lejrpladser kr. 500

Spejdere hytten kr. 1500

Øvrige hytten kr. 3000

 

Følgende lejere skal betale for rengøring:

- Universiteter- rusture

- Ungdomsfester uden voksent tilsyn

- Efter udlejers bestemmelse