HVEM ER VI

Hytteudvalget på Hylkedam består af en række personer der alle har været medlemmer og ledere i Det Danske Spejderkorps i en årrække.

Yderligere deltager der også nogle medlemmer i udvalget der ikke har været medlem i DDS men blot har fået lyst til at deltage i udvalgsarbejdet.

Alle medlemmer i udvalget skal være og er medlem af en gruppe eller står som særligt medlem under korpset.

HVAD LAVER VI

Vi er stadig spejdere som synes at det er fedt at være ude og sammen, men vi nu har fået lyst til at hellige os arbejdet med at sørge for at de aktive spejdere vi har i dag, stadig kan få lov at udfolde sig på en af vores egne ejendomme.

Vi har delt vores arbejde i udvalget i tre patruljer med hvert sit arbejdsområde.

Driftspatruljen som sørger for ledelse af udvalget, udlejning, økonomi og udvikling af Hylkedam og udvalg.

Bygningspatruljen som har til opgave at vedligeholde vores 6 bygninger lige fra rengøring til udskiftning af pærer og reparation af diverse bygningsdele. I forbindelse med udvikling og renovering kan der forekomme større bygningsprojekter men de rigtig store får vi professionelle håndværkere til at klare.

Naturpatruljen som har til opgave at sørge for brænde og rafter, holde vores veje og stier farbare og at der ikke er farlige træer der falder ned i hovedet på lejrdeltagere. Det er en meget stor opgave og der bliver arbejdet med traktor påmonteret diverse klipperedskaber, buskryddere, brændekløvere og motorsave. Alle i denne patrulje har udleveret sikkerhedstøj til arbejdet med de farlige redskaber og får en grundig oplæring i brugen.

HYTTEVAGT

En del af udvalgets medlemmer deltager i arbejdet som hyttevagt. Vagten går på skift og varer 14 dage ad gangen.

 

FLERE MEDLEMMER

Det er klart at vi til stadighed søger nye medlemmer. Dels bliver de nuværende ikke yngre og vi kunne også godt være flere til de mange opgaver.

Skulle du have lyst til at deltage i vores udvalg kan du kontakte vores formand:

Torben Egetoft

mail: torben@egetoft.dk

mobil: +45 2166 7315