VEJLEDNING UNDER OPHOLD PÅ HYLKEDAM

 

AFFALD:

Du må ikke nedgrave affald. Kan du ikke brænde affaldet, kommer du det i en affaldssæk, som du anbringer i containeren for enden af toiletbygningen ved hytten.

ALARMERING:

Der er nødtelefon i hytten i depotet ved køkkenet. Der kan kun ringes til 112.

BRANDSLUKNINGSMATERIALE:

Du kan låne brandmateriel ved større lejre eller i særlig varme somre. Det får du udleveret af hyttevagten, og skal anbringes efter hans/hendes anvisning.

Planlægger du en større lejr (mere end 150 deltagere) skal du kontakte Hylkedamudvalget for at få godkendt en lovpligtig brandsikringsplan for lejren.

BRUGSANVISNINGER:

Er anbragt i holderen i køkkenet. Her finder du brugsanvisninger på de fleste køkkenapparater

BRÆNDE:

Brænde henter du på brændepladsen på Prærien og ellers må du gerne samle nedfaldne grene og udgåede træer i underskoven. Brug gyvel til optænding.

BEMÆRK: Kun lejere af hytten må anvende brændet i brændeskuret.

BÅLPLADS:

Bålpladsen skal være så stor, at ilden ikke har mulighed for at brede sig ud i græsset. Bålpladsen skal være forsynet med rafter i kanten.

Benyt de faste bålpladser til lejrbål.

Du skal tildække alle de bålpladser, som du selv har gravet.

BÅLTÆNDING OG TELTSLAGNING VED HYTTEN:

Du må ikke grave eller slå telt op ved hytten, da Gilwellmarken er fredet. (Fredede højagre)

ELRADIATORER

Radiatorerne må ikke tildækkes, hverken af våde sokker eller andet. Varmen i rummene styres fra termostaterne der er anbragt på væggene i soverummene eller i samlings- og pejsestue. Termostaterne på radiatorerne virker således ikke (men skal selvfølgelig være tændt).

FLAG:

Flag til flagstangen ved hytten er placeret i reolen ved madrasrummet.

Du må benytte flagstængerne på lejrpladserne. Flag til disse er anbragt i kælderen i hytten.

FÆRDSEL I FAURSKOV

Skal du have aktiviteter i skoven, skal du hente tilladelse hos Faurskov Skovbrug mindst 3 uger før opholdet. Tlf. 64 49 19 18

HYTTEVAGT

Har du behov for yderligere hjælp end her beskrevet kan du kontakte vores hyttevagt på telefon: 23 29 76 44.

INTERNET

Der er internet i hytten. Stik til internet findes under bordet i grupperummet og under vinduet i samlingsstuen ved skindet fra ”Dronningens Turnering”.

Der forefindes kabler til internetforbindelsen i skabet med AV-materiel i gangen. Såfremt du har brug for lange afstande til din opkobling skal du selv medbringe kabel.

Kode til trådløs opkobling findes på tavlen i køkkenet.

INVENTAR

Alt service og inventar skal anbringes på dets plads ligesom alle borde og stole skal være sat på plads inden du rejser.

Oversigt over borde og stoles placering hænger ved servicevognen.

Du må IKKE tage hyttens inventar med udenfor.

KØRSEL:

Når I ankommer, må I gerne køre udrustning og materialer til hytten/lejrpladsen. Når det er gjort, skal I parkere bilerne på parkeringspladsen sydvest for hytten. Du må IKKE parkere bilen i området mellem husene og ved hytten. Det forhindrer nemlig adgangsforholdende ved brand.

KØJERUM

Madrasserne må ikke flyttes fra køjerne.

Ekstra madrasser til brug på gulvet ligger i østfløjens madrasrum og skal lægges tilbage efter brug.

Du må ikke tage madrasserne med udenfor

NØGLE:

Du får tilsendt en kode til vores nøgleboks via mail ca. 8 dage før din ankomst. Nøgleboksen er anbragt under halvtaget på den store toiletbygning. Du skal låse nøglen inde i det korrekte rum igen ved afrejse samt lægge tjekliste med evt. bemærkninger i postkasse lige ved siden af.

OPVASK:

Al opvask og rengøring af kogegrej skal udelukkende foregå i køkkenet eller på lejrpladsen og IKKE ved vandhanerne eller i toiletbygningerne.

RAFTER:

Skal du lave andet lejrarbejde end det mest simple, skal du betale for rafteleje. Rafter er på raftepladsen på Prærien.

Da det er svært at skaffe nok rafter, henstiller vi til alle, at I ikke saver mere i rafterne end højst nødvendigt.

RENGØRING

Se særskilt rengøringsinstruks..

RØGALARMER

Røgalarmer er konstant tilsluttet og har batteri backup. Alarmerne SKAL altid være tændt.

TELEFON:

Der er telefon i depotrummet ved køkkenet. Der betales via opkrævning af hytteleje.

Telefonnummeret i hytten er: 64 49 14 23

TELTE:

Der skal være mindst 3 meter mellem hvert telt ifølge brandvedtægten.

TOILET:

Lejer du hytten, kan du bruge toiletterne i hytten eller toiletbygningen ved hytten.

Lejer du lejrpladser, bruger du toiletbygningen ved Blå Månes Dal. Du kan få en særlig aftale om at bruge toiletbygningen ved hytten, hvis der er mange lejere på pladsen. 

UDENDØRS BORDE

Borde med faste bænke skal være placeret på fliserne på terrassen ved afrejse.

UHELD

Kommer I til at ødelægge service eller inventar vil vi gerne have besked hurtigst muligt. Ring til hyttevagten på vagttelefonen, så vi kan udbedre skaden/købe nyt, inden den næste lejer ankommer.